Ny rapport: Brister i bemötande orsak till ojämlik vård

Ny rapport: Brister i bemötande orsak till ojämlik vård
Myndighetschefen Fredrik Lennartsson vill lyfta fram hur viktigt bemötandet är för en jämlik vård. Foto: Rickard Kilström

Myndighetschef anser att vårdpersonal måste bli mer medveten om hur bemötande kan göra vården ojämlik.

22 oktober 2014

Vårdanalys, myndigheten som granskar vården ur ett patientperspektiv, presenterar i dag en rapport om den ojämlika vården. Rapporten är en fördjupning av tidigare undersökningar om skillnader i vård, behandling och bemötande, bland annat från Socialstyrelsen.

Två tydliga skillnader lyfts fram: de geografiska och de mellan befolkningsgrupper.

– En del av olikheterna i vården beror på olika förutsättningar och patienters olika behov, men det finns också skillnader som inte går att förklara med det. Till exempel att kvinnor eller personer födda i andra länder får sämre vård, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys.

Mycket beror på mötet

Den fördjupade analysen visar att det till stor del beror på vad som händer i mötet mellan vårdare och patient.

– En av de åtgärder vi föreslår är att öka medvetenheten om bemötande. Personal måste bli uppmärksam på att det som sker i vårdmötet kan leda till ojämlikheter i vården. Det är ett arbetsgivaransvar och ett ansvar hos professionen att öka medvetenheten om det, säger Fredrik Lennartsson.

Rapporten ger exempel

Ojämlikheter som rapporten tar upp är bland annat att kvinnor i mindre utsträckning än män får de rekommenderade läkemedlen för behandling av hjärtsvikt, och att patienter i olika delar av landet får vänta olika länge på beslut om behandling vid lungcancer. En annan är att vårdpersonal för dåligt anpassar sig efter patienters kommunikativa förmåga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida