Ny riksförening för akutsjuksköterskor bildad

Akutsjuksköterskorna bildar en egen riksförening. Ett av målen är att få till stånd en specialistutbildning i akutsjukvård.

Fram till för några år sedan fanns det en kortare utbildning i olycksfall och akutsjukvård för sjuksköterskor. Men någon renodlad specialistutbildning har aldrig funnits.

– Vi vill hitta en modell som gör det möjligt för de sjuksköterskor som arbetar inom akutverksamheter att också stanna kvar och utvecklas. Eftersom det inte finns någon specialistutbildning i akutsjukvård väljer många i stället andra utbildningar, typ anestesi eller intensivvård. När de är klara med utbildningen lämnar de ofta akutsjukvården.

Det säger Jonas Tengsmar, sjuksköterska och vårdchef vid akutkliniken på universitetssjukhuset Umas i Malmö. Han är ledamot i den tillfälliga interimsstyrelse som nyligen bildats för att senare i vår kunna starta den nya riksföreningen.

Under Akutdagarna den 7-9 maj kommer föreningen att finnas på plats på Karolinska institutet i Stockholm. Det är också då som den nya föreningen formellt kommer att bildas.

För kontakt: henrik.andersson@vgregion.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida