Ny smittspridning på neonatal i Lund

Ny smittspridning på neonatal i Lund
Återigen har neonatalkliniken vid universitetssjukhuset i Lund drabbats av smittspridning bland barnen. Arkivbild: Mostphotos

Åtta barn på neonatalklinikens intensivvårdsavdelning i Lund smittades före jul med Enterobacter aerogenes, två av dem insjuknade i blodförgiftning. Enligt den lex Maria-anmälan som nu gjorts är orsaken bakom smittspridningen att neonatalavdelningarna är underdimensionerade.

En tio veckor för tidigt född pojke på neonatal-iva insjuknade i sepsis vid en veckas ålder. Där vårdades samtidigt tre extremt för tidigt födda med svåra tarmproblem och flera stomier var. Också ett av de barnen drabbades av sepsis och alla tre var koloniserade med Enterobacter aerogenesis.

Odlingar togs då på alla barn och åtta var koloniserade. Chefläkare Eva Ranklev Twetman anger i anmälan att grundorsaken är att neonatalavdelningarna i Lund är underdimensionerade i förhållande till beläggningsbehovet.

Redan 2008 påpekade Socialstyrelsen brister i vården av allvarligt sjuka barn på avdelningen för för tidigt födda i Lund. Vid årsskiftet 2009/2010 drabbades några nyfödda av den multiresistenta magtarmbakterien ESBL, och våren 2010 krävde Socialstyrelsen omedelbart agerande sedan fem för tidigt födda barn smittats av bakterien serratia och ett av dem dött.

Då konstaterade Socialstyrelsen att patientsäkerhetsriskerna var kvar, bland annat var det för trångt mellan kuvöserna och det fanns för få isoleringsrum för smittade barn. I mars förra året beslutade regionstyrelsen att bygga ut kliniken och frigöra mer yta för neonatalvården och utöka antalet iva-platser för för tidigt födda.

Chefläkaren skriver i sin lex Maria-anmälan att ett isoleringsrum byggdes våren 2011 men att det saknas personal för att kunna använda det.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida