Ny studie bekräftar att färre sjuksköterskor ökar dödligheten

Ännu en studie har funnit samband mellan låg sjuksköterskebemanning och högre dödlighet bland patienterna. Studien presenteras i New England Journal of Medicine i dag.

17 mars 2011

Det är en amerikansk studie där forskarna har samlat data från hundratusentals patientinläggningar och jämfört dem med sjuksköterskebemanningen. 43 sjukhus ingår i undersökningen.

Forskarna fann att dödligheten var signifikant högre bland patienter som fått mindre omvårdnad av sjuksköterskor.

De fann också ett samband mellan ökad dödlighet och patientomsättning.

Den amerikanska omvårdnadsprofessorn Linda Aiken har i flera studier visat att sjuksköterskors arbetsförhållanden i hög grad påverkar kvaliteten på den vård som patienterna får.

Och då handlar det inte bara om mjuka värden som omhändertagande och bemötande. Det finns starka samband mellan arbetsmiljön och patientsäkerheten. Ju sämre den är desto större är risken för återinläggningar, vårdrelaterade infektioner och dödsfall.

Men de förhållanden som gäller för den amerikanska vården är inte direkt överförbara till europeiska förhållanden. I Sverige genomfördes därför nyligen en stor studie bland cirka 33 000 sjuksköterskor för att se hur sambanden ser ut här. Resultaten från den studien är ännu inte klar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida