Ny studie kan ändra behandlingsmålet vid diabetes

Ny studie kan ändra behandlingsmålet vid diabetes
HbA1c är ett blodprov som mäter medelblodsockret 8–10 veckor bakåt i tiden och infördes i diabetesvården i början av 1980-talet. Arkivbild: Mostphotos

Inga allvarliga skador på ögon eller njurar om blodprovet ligger under 60 mmol/mol.

17 december 2014

I dag är Socialstyrelsens rekommendation att blodprovet HbA1c ska ligga under 52. Något som endast 17 procent av patienterna med typ 1-diabetes uppnår.

Men nu visar en ny studie vid Linköpings universitet att inga allvarliga ögon- eller njurskador utvecklas hos patienter som ligger under 60.

Linköpingsforskarna har följt 451 patienter under mer än 20 år efter diabetesdebuten och drar slutsatsen att värdet vid behandlingsmålet skulle kunna höjas.

Forskarna har också sett att med stigande värden över 60 ökar risken kraftigt. Bland patienter med värden över 80 mmol/mol hade drygt hälften behandlats med laser för allvarliga ögonförändringar och var femte hade utvecklat allvarlig njurskada.

Skador på ögon och njurar är allvarliga komplikationer vid diabetes, och risken ökar med stigande blodsockernivåer. Diabetes är den vanligaste orsaken till blindhet hos vuxna, likaså till njursvikt som kräver dialys eller transplantation.

För någon månad sedan kom en annan svensk studie som visar att personer med typ 1-diabetes har dubbelt så stor risk att dö i förtid, även om de har god blodsockerkontroll. Se länk till höger.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida