Ny utbildning i katastrofhjälp

1 februari 2008

Hösten 2008 startar Köpenhamns- och Lunds universitet tillsammans den ettåriga
utbildningen »Master of disaster management«.  Den vänder sig till sjuksköterskor, ingenjörer och andra som arbetar med naturkatastrofer och kriser. Utbildningen ska ge ett helhetsperspektiv på katastrofhantering. I kursplanen ingår därför allt från tekniska system och krisledning, till genusperspektiv och lagstiftning.
www.mdm.ku.dk

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida