Ny utbildningssatsning om trycksår lanserad på kongress i Stockholm

Ny utbildningssatsning om trycksår lanserad på kongress i Stockholm
Vid trycksårsorganisationen EPUAP:s internationella konferens är deltagandet rekordhögt i år. I bild syns huvudarrangör professor Christina Lindholm och vetenskapliga ledamoten Dimitri Beeckman. Foto: Charlotte Wikholm.

Uppdaterade riktlinjer och ett nytt utbildningsprogram finns bland nyheterna på den internationella trycksårskonferensen som avslutas i dag.

Förekomsten av trycksår är en allt mer angelägen fråga i takt med att en större andel av befolkningen åldras. Det märks inte minst vid det europeiska expertsamarbetet EPUAP:s trycksårskonferens i Stockholm den 27-29 augusti, där deltagandet är rekordhögt med nära 700 besökare från 42 länder.

Utbildning på internet

Den kanske största nyheten på kongressen är den nya versionen av utbildningsprogrammet PuClas3 – en internetbaserad utbildning som all sjukvårdspersonal som är, eller blir, medlemmar i trycksårsorganisationen EPUAP får tillgång till.

– Det är en enormt bra utbildning, på vissa vårdavdelningar har all personal gått igenom tidigare versioner av programmet. Den här nya utgåvan planerar vi att översätta till svenska, säger professor Christina Lindholm som är huvudarrangör för årets konferens tillsammans med föreningen Sårsjuksköterskor i Sverige.

PuClas3 innehåller fyra inlärningsmoduler á 45 minuter, och går bland annat igenom orsaker till trycksår, förebyggande arbete, klassificering, och träning i att se skillnaden mellan trycksår och hudskador som uppstått till följd av inkontinens. Modulerna avslutas med kontrollfrågor, och rätt svar ger ett certifikat.

Reviderade riktlinjer

En ytterligare nyhet är uppdaterade internationella riktlinjer för att förebygga och behandla trycksår – baserade på evidens från vetenskapliga studier eller på internationell konsensus för olika metoder. Tydliga illustrationer med tummen upp eller tummen ner visar om rekommendationen för olika metoder är stark eller svag.

– All vårdpersonal som träffar patienter i riskzonen för trycksår kan få vägledning i sitt arbete av riktlinjerna. De är framtagna genom ett grundligt arbete från arbetsgrupper runt om i världen, säger Christina Lindholm.

Viktigt att trycksårsfrågan lyfts

Temat för konferensen är att trycksår kan förekomma under hela livet, till exempel i pediatrisk vård, vid känselbortfall och förlamningar, eller inom intensivvård. Riksdagsledamoten Barbro Westerholm poängterar hur angeläget ämnet är, särskilt med tanke på en allt högre andel äldre i befolkningen.

– Trycksår är ett hälsoproblem som oftast inte får så mycket uppmärksamhet från politiker, beslutsfattare eller när det gäller forskningsanslag. Den här konferensen är viktig bland annat för att sätta fokus på frågan, säger hon.  

Fakta

  • Trycksårsorganisationen EPUAP (the European Pressure Ulcer Advisory Panel) är ett europeiskt samarbete för att leda och stödja alla europeiska länder att förebygga och behandla trycksår.
  • De nya internationella riktlinjerna för att förebygga och behandla trycksår kan beställas i tryckt form från www.epuap.org, från och med den 4 september. En översatt kortversion ska så småningom finnas att ladda ner från samma webbsida.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida