Palliativ vård

Nya filmer ger kunskap om palliativ omvårdnad

Nya filmer ger kunskap om palliativ omvårdnad
Hur brukar ni göra på din arbetsplats när en person har ont? Arkivbild: Mostphotos

Vill du som sjuksköterska öka kunskapen i teamet runt palliativa patienter om hur rätt omvårdnad kan lindra allt från smärta till ångest? Nu finns åtta nya filmer till din hjälp.

När en patient i livets slutskede har ont finns det mycket som går att göra direkt för att minska smärtan. Bara att prata lugnt och bekräfta patienten kan minska oro. Oron i sig kan öka upplevelsen av smärta. 

Det här och mycket mer tas upp i en film om smärta, som Betaniastiftelsen och Palliativt Kunskapscentrum i Stockholms län (PKC) tagit fram.

Åtta filmer

I totalt åtta filmer ger sjuksköterskorna Ingeli Simmros och Kerstin Witalis kunskap och råd om omvårdnadsåtgärder inom palliativ vård. De ämnen som tas upp förutom smärta är andnöd, förvirring, illamående, munvård, oro och ångest, symtomskattning och trycksår.

Filmerna baseras på nationella vårdprogrammet och vårdhandboken. De vänder sig framför allt till undersköterskor, men väcker frågor som hela teamet runt palliativa patienter kan diskutera tillsammans, som hur man gör när en person har ont.

Konkret och lätt

Filmerna borde även vara högintressanta för studenter, som är vill ha konkret och lättillgänglig information om betydelsefull omvårdnad i livets slutskede.

Här hittar du filmerna om omvårdnadsåtgärder i palliativ vård.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida