Nya nationella riktlinjer för cancervård

Kontaktsjuksköterska och multidisciplinär konferens betonas som viktiga åtgärder.

23 april 2014

I dag publicerar Socialstyrelsen nya nationella riktlinjer för bröstcancervård, prostatacancervård samt tjocktarms- och ändtarmscancervård.

– Multidisciplinär konferens och kontaktsjuksköterska är viktiga åtgärder inom alla tre diagnoser, säger projektledaren Anna Aldehag på Socialstyrelsen.

Ge råd och lindra

Kontaktsjuksköterskan, som bland annat kan ge psykosocialt stöd, har betydelse för patientens upplevelse och bearbetning av sjukdomen. Kontaktsjuksköterskans roll är bland annat att ge råd, bidra till symtomlindring och förmedla kontakter med andra vårdgivare, skriver Socialstyrelsen.

Multidisciplinär konferens ger bättre förutsättningar att ge rätt behandling till rätt patient. Rekommendationen innebär att patienter som fått en cancerdiagnos ska få en bedömning av ett flertal olika specialister, både inför behandlingsstart vid nyupptäckt cancer och efter operation.

Nationellt vårdprogram

Riktlinjerna innehåller sammanlagt 290 rekommendationer fördelade på de tre cancerformerna. Rekommendationerna berör bland anat prevention, diagnostik, strål- och läkemedelsbehandling, kirurgi, omvårdnad och rehabilitering.

I dag publicerar också regionala cancercentrum i samverkan ett nationellt vårdprogram för prostatacancer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida