Nytt datorprogram fördröjer cancerbesked i Skåne

Nytt datorprogram fördröjer cancerbesked i Skåne
I samband med att produktionssystemet LIMS införts i Region Skåne har provsvar fördröjts flera veckor. Det riskerar att ge sämre prognos för cancerpatienter.

Patienter får vänta i flera veckor på provsvar, vilket riskerar att försämra sjukdomsprognosen.

En patient med misstänkt malignt melanom uppsökte i våras en hudmottagning i Skåne. Läkaren beslutade att skicka ett vävnadsprov på analys, en så kallad PAD – patologisk anatomisk diagnos. Sedan lång tid tillbaka har svarstiden från klinisk patologi i Skåne varit omkring två till tre veckor, men när frågeställning om malignt melanom finns på remissen brukar svaret inkomma efter cirka två veckor.

I det här fallet dröjde svaret mer än fem veckor. Orsaken är att ett nytt digitalt program för dokumentation av PAD-svar har införts. Det heter LIMS och har ökat svarstiderna sedan driftsättning.

Skapar oro hos patienter

Händelsen har anmälts enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg. Den förlängda väntan har orsakat oro hos patienterna, ibland är inte svaret klart förrän till planerat återbesök. Dessutom fördröjs medicinska åtgärder, vilket riskerar att ge försämrad prognos för patienter med hudcancer.

I våras varnade Region Skåne för att införandet av programmet, som sker successivt och ortsvis, skulle kunna orsaka försening av provsvar. ”Labmedicin arbetar hårt för att minimera denna risk men vill göra kunder uppmärksamma på situationen”, stod det på hemsidan i mars.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida