Nytt projekt ser till hela människan

Nytt projekt ser till hela människan
Råd om kost och motion är lika för alla oavsett diagnos och det finns positiva effekter av att samlas i grupp. Arkivbild: Colourbox

Patienter med kol och hjärtsvikt i Örebro, Värmland och Östergötland kommer att erbjudas samordnad vård i grupp. I stället för att dela in patienterna efter vilken diagnos de har utgår man från hur de mår och vad de behöver.

11 januari 2011

En halv miljon kronor från Uppsala-Örebroregionens forskningsråd ska användas till forskningsprojekt inom primärvården. Första steget är taget; personer med kol och hjärtsvikt och deras anhöriga får just nu frågan om hur de upplever symtomen. Tanken är att erbjuda dem ett bättre omhändertagande, och i det ligger att skapa grupper för patienter med de två olika diagnoserna.

– Forskning visar att det finns positiva effekter med grupper och vi tror att vi kan samla de två patientgrupperna. Många av de råd vi ger om kost, motion och att inte röka, är desamma. Vi vill utgå från hur man mår i stället för diagnos, säger Mikael Hasselgren som är verksamhetschef på primärvårdens FoU-enhet i  Karlstad.

Vill se hela människan

Patienter med kol respektive hjärtsvikt kan ha liknande besvär, lika väl som att patienter med samma diagnos kan ha olika besvär.

– Sjukhusen delar in patienterna i organ och sjukdomar, medan vi med det här projektet vill titta mer på hela människan, vilka besvär hon har och hur vi kan hjälpa till, säger Mikael Hasselgren.

Studien är ett samarbete mellan Landstinget i Värmland, Karlstads universitet, primärvården i Örebro och Hälsouniversitetet i Östergötland. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida