Ockupation i Åsele avblåst efter löfte om ny akutbil

Ockupation i Åsele avblåst efter löfte om ny akutbil
Ockupationen av sjukstugan i Åsele har upphört men ambulanssjuksköterskan Ulrich Wisniewski är inte nöjd med den nya akutbilen.

En veckolång ockupation av sjukstugan i Åsele avbryts tack vare att invånarna lovats en ny och mer välutrustad akutbil på orten. Men ambulanssjuksköterskan Ulrich Wisniewski gör tummen ner eftersom den inte klassas som ett utryckningsfordon.

Likt den ockuperade sjukstugan i Dorotea har även sjukstugan i grannkommunen Åsele under den senaste veckan ockuperats av missnöjda kommunbor. Åseleborna har protesterat mot att deras säkerhet äventyras då ingen ambulans längre finns på orten. Vid akuta fall är det Dorotea-ambulansen som får rycka ut.

Efter de många protesterna från kommuninvånarna har nu politikerna i Åsele kommun och Västerbottens landsting skapat en gränsöverskridande lösning för Åseleambulansen, som drogs in den 1 februari i år.

Överenskommelsen innebär att Åsele från och med den 2 april ska få en ny och mer välutrustad akutbil som bemannas med en sjuksköterska med vidareutbildning i akutsjukvård och med förare från räddningstjänsten.

Bilen ska enbart åka på uppdrag inom kommungränserna. Till skillnad från den tidigare akutbilen som rullat i Åsele är den här bilen utrustad med bår och utrymme för att behandla liggande patienter.

”Lurar Åseleborna”

Löftet om den nya aktubilen har lett till att ockupationen av sjukstugan har upphört. Men ambulanssjuksköterskan Ulrich Wisniewski, som tidigare kritiserat indragningen av ambulansen, är inte nöjd.

– Jag tycker inte om den här kompromissen. Landstingspolitikern Peter Olofsson lurar Åseleborna, säger han och räknar upp sina främsta argument mot den nya akutbilen.

Den är varken en akutbil eller en ambulans. Den är inte klassad som ett utryckningsfordon och får därför inte överskrida hastighetsbegränsningarna.

Ulrich Wisniewski undrar också hur det blir med transporten av patienter som behöver mer avancerad vård än den som kan ges på Åsele sjukstuga.

– Då ringer man in ambulansen från Dorotea och då blir Doroteaborna utan ambulans i alla fall, säger han.

Fortsätter kämpa

Kommunpolitikern Egon Persson från Åsele kommunlista tycker att den nya akutbilen är bra tills vidare, även om han hellre hade sett att Åsele fick tillbaka den riktiga ambulansen.

– På en riktig ambulans ligger hela ansvaret på antingen en entreprenör eller landstinget. Det är också en rättvisefråga, varför ska inte vi ha samma rättigheter som andra kommuner. Så vi ska fortsätta driva frågan om att få tillbaka ambulansen, säger Egon Persson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida