Ökad risk för cancer redan vid litet alkoholintag

Ökad risk för cancer redan vid litet alkoholintag
Dag Jenssen, professor vid institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi, har lett studien. Foto: Stockholms universitet

Små mängder alkohol kan öka risken för cancer visar forskare som har undersökt skador på råttors arvsmassa. Skador på arvsmassan är ett av de första tidiga stegen mot att på lång sikt utveckla cancer.

Att dricka motsvarande ett glas vin om dagen minskar risken att insjukna i folksjukdomarna hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, drabbas av reumatiska besvär, alzheimer och demens. Men nu visar en forskargrupp vid Stockholms universitet att redan mycket låga doser kan öka risken för cancer genom att de leder till skador på arvsmassan.

I ett europeiskt samarbete lät forskarna råttor dricka vatten med tio procents alkohol i fyra veckor. Sedan studerade de skador på arvsmassan med en relativt ny och känslig metod och jämförde med råttor som bara drack vatten.

– Frågan är hur mycket skador på arvsmassan vi får när vi dricker öl eller vin till maten varje dag, säger Dag Jenssen, professor vid institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi, som har lett studien.

Studien är publicerad i den brittiska tidskriften Carcinogenesis.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida