Omvårdnad

Omvårdnad

Att möta personer med demens. Anna-Karin Edberg (red). Studentlitteratur 2011, 2:a rev uppl, www.studentlitteratur.se, ISBN 978-91-44-07232-6??

”Tala med oss!” Mitt under en stor konferens, där resultatet av en kunskapsöversikt om yngre personer med demens presenterades, reste sig en kvinna och sa att hon var så trött på alla experter som läser rapporter om hur personer med demens ska tas om hand. Hon uppmanade dem att i stället prata med henne och andra drabbade: ”… vi är inte dumma fast vi glömmer.” Ett råd som står sig.?

Den önskvärda vården som beskrivs i boken grundar sig på forskning, men är ändå i många stycken väldigt konkret. Det handlar om personcentrerad omvårdnad, att se personen med dennes behov, värderingar och önskemål och att i vården utgå från hur han eller hon har levt sitt liv. Svåra frågor lyfts, som våld mot personer med demenssjukdom, och hur det kan uttryckas. Till exempel kan ”han är inte snäll mot mig” betyda övergrepp eller våld.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida