Osäkert om kvaliteten på diabetikers glukosmätare

Att landsting och regioner köper diabetesstickor för en halv miljard kronor om året utan att ställa några kvalitetskrav är häpnadsveckande. Det säger Anders Backlund vid Equalis som i dag inleder sitt tolfte användarmöte för patientnära analyser.

25 oktober 2007

Användarmötet hålls i Uppsala och pågår i dag och i morgon.

En av föreläsarna är Anders Backlund från Equalis som kommer att tala om behovet av att kvalitetssäkra de glukosmätare som många diabetiker använder för att själva kunna mäta sitt blodsocker.

Mätarna får patienterna själva betala men stickorna som används ingår i läkemedelsförmånen, vilket gör att staten varje år står för en stor del av kostnaderna. Enligt Anders Backlund handlar det om cirka en halv miljard kronor varje år.

Hårda krav på läkemedel

På läkemedel som ingår i förmånen ställs stora krav på att de ska göra nytta och vara kostnadseffektiva. Det görs det däremot inte på diabetesstickorna, vilket det borde, enligt Anders Backlund. Han anser att det ytterst handlar om patientsäkerhet. Patienten har rätt att få veta om det värde som stickan visar också är rätt värde.

– Ytterst är det en fråga för regeringen. Som det är i dag krävs det inga kvalitetskontroller av den här typen av analysinstrument. Läkemedelsförmånsnämnden godkänner stickorna, men inte utifrån några kvalitetskrav, säger han.

Norge förebild

Anders Backlund efterlyser ett regelverk liknande det som finns i Norge sedan ett par år tillbaka. Där krävs det att stickorna ska vara testade och godkända av ett oberoende ackrediteringsorgan för att få ingå i förmånen. I realiteten går det inte att testa stickorna utan att också glukosmätarna testas.

Kravet som gäller i Norge är att av 100 testade stickor måste minst 95 visa ett resultat med ett maximalt felvärde på 25 procent, plus eller minus, jämfört med ett kalibrerat och ackrediterat instrument på ett sjukhuslaboratorium.

Sedan kravet på en oberoende kvalitetskontroll infördes i Norge har flera glukosinstrument som inte visat sig hålla måttet lyfts ut från förmånen. Några av företagen har efter det förbättrat prestandan på sina glukosmätare för att kunna komma in i förmånsystemet igen. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida