Osäkert om magnetstimulering av hjärnan lindrar depression

Osäkert om magnetstimulering av hjärnan lindrar depression
Vid dTMS med H-spole skickas pulserande magnetstrålar in den främre delen av storhjärnan. Illustration: Alex Mit/Shutterstock

SBU anser att metoden endast bör användas inom ramen för kliniska studier.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har försökt att få svar på om djup transkraniell magnetstimulering med H-spole är en effektiv metod för att behandla personer med depression. Speciellt där andra behandlingsmetoder inte har fungerat.

Svaret är att ingen vet.

Alternativ till ECT

Vid svåra depressioner där andra behandlingsmetoder inte lyckats används ibland elektrokonvulsiv behandling, ECT. Men metoden är inte alltid lämplig och det finns patienter som absolut inte vill utsättas för ECT.

En metod som eventuellt skulle kunna fungera som ett alternativ till ECT är så kallad transkraniell magnetstimulering, då patientens hjärna utsätts för magnetstrålning via en en huv som sätts på huvudet.

SBU konstaterar att den metod som kallas rTMS i vissa fall lindrar symtomen vid så kallad behandlingsresistent depression. Men effekten är inte lika stor som vid behandling med ECT.

För att förbättra effekten har den pulsgivande elektromagnetiska spolen i rTMS utvecklats till något som kallas dTMS, djup transkraniell magnetsstimulering, med H-spole.

Endast en studie

Men hittills har SBU bara hittat en enda studie som utvärderat den vidareutvecklade metoden, vilket är för lite för att ge svar på frågan om den verkligen fungerar så bra som det är tänkt.

I väntan på att fler studier presenteras anser SBU därför att metoden endast bör användas inom ramen för kliniska studier.

Att prioritera dTMS med H-spole framför andra metoder med bevisad effekt kan enligt SBU leda till att patienterna inte får bästa möjliga behandling.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida