Pandemrix. Klart samband med narkolepsi

6 april 2011

En rapport från Läkemedelsverket visar att barn som vaccinerades med Pandemrix mot svininfluensa fick en fyra gånger ökad risk att drabbas av narkolepsi. Samma sak har tidigare setts i en finsk studie. Vaccinet rekommenderas därför inte längre till barn och unga under 18 år.?

Nu går Läkemedelsverket vidare med fördjupad forskning kring sambandet. Samtidigt finns en oro för att biverkningarna ska minska allmänhetens förtroende för vaccinationer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida