Papperslösa. 12 000 underskrifterlämnades till regeringen

Vård är en mänsklig rättighet för papperslösa och flyktingar. Det var budskapet när nätverket Rätt till vård i mitten av februari lämnade mer än 12 000 namnunderskrifter till socialdepartementet.?

Pia Arndorff, vice ordförande i Vårdförbundet, var med vid överlämnandet. Hon tycker att det känns bra att ha agerat i frågan.

— Men visst känner jag en besvikelse över att regeringen är handlingsförlamad och att det inte händer något. Nu ska vi fortsätta arbeta tillsammans med de 61 andra organisationerna i Rätt till vård, säger hon.

Rätt till vård vill uppmärksamma att utredningen ”Vård efter behov och på lika villkor — en mänsklig rättighet” som blev klar i maj förra året ännu inte har skickats ut på remiss. Utredningen handlar om hur vården av papperslösa och asylsökande ska fungera.

Anledningen till fördröjningen är att alliansen inte är överens i frågan. Socialminister Göran Hägglund (KD) och migrationsminister Tobias Billström (M) har olika åsikter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida