Patientdagböcker ska utveckla vården

Patientdagböcker ska utveckla vården
Att låta patienter föra upplevelsedagbok kan bli en del av fler utvecklingsprojekt i Region Halland i framtiden. Arkivbild: Mostphotos

Region Halland tar patienter till hjälp för att utveckla vården. Genom att beskriva sina upplevelser i en dagbok ger patienter med urologisk cancer ny kunskap till förbättringsarbetet.

23 januari 2013

Under en vecka i november fick ett tiotal anställda på sjukhuset i Halmstad och lika många patienter med urologisk cancer uppdraget att fylla i ett upplevelseformulär.

Erfarenheterna sammanställdes och användes sedan som diskussionsunderlag i en workshop nu i januari, där både patienter och personal deltog. Deltagarnas uppdrag var att hitta utvecklingsområden för att förbättra den urologiska cancervården.

– Det blev jättebra diskussioner. Det vi kom fram till är att början av vårdkedjan upplevs som positiv, men sedan blir det nedåtgående, säger Cecilia Littorin, tillförordnad chef för Region Hallands strategiska cancerenhet.

Tre projekt

Nu ska samarbetet mellan personal och patienter fortsätta med förbättringsprojekt inom tre områden: utskrivningsrutiner, vårdplan och inskrivningen.

Trots att de flesta var nöjda med inskrivningen vill Region Halland ta hjälp av patienterna eftersom en ny inskrivningsrutin ska skapas till följd av en omorganisation. Detta arbete påbörjas i mars.

Nya insikter

– Vi tror att patienter kan tillföra mycket som vi som personal inte ser. Redan efter första workshopen med patienterna var det många ur personalen som uttryckte att de hade fått nya insikter, berättar Cecilia Littorin.

Urologpatienternas deltagande i utvecklingsarbetet, med fokus på deras upplevelser, är ett pilotprojekt som bygger på en metod som kommer från Storbritannien. Arbetsmetoden har tidigare använts i Västra Götaland.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida