Patienter som intensivvårdats behöver uppföljning flera år efter skadan

Plågsamma minnen av intensivvård kan försämra livskvaliteten för patienter flera år efter skadan. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Deras slutsats är att allvarligt skadade bör följas upp en längre tid efter olyckan.

Känslor av panik, ångest och smärta. Sedan tidigare är det känt att intensivvård, till exempel i respirator efter en trafikolycka, kan ge patienter negativa minnen.

Mona Ringdal med forskarkolleger vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin står bakom den första svenska studien i ämnet. De har frågat drygt 40 patienter som vårdats i respirator i Västra Götaland om deras livskvalitet och eventuella ångest och depression ett respektive fem år efter olyckan.

Försämrad livskvalitet efteråt

Resultatet visar att patienterna fortfarande fem år efter olyckan hade påträngande minnen av intensivvården. En fjärdedel av de tillfrågade visade symtom på ångest och depression ett år efter skadan. En mindre grupp patienter hade symtom på ångest och depression fem år efter olyckan.

Forskarnas slutsats är att svårt skadade patienter bör följas upp en längre tid efter intensivvården och då gärna av de sjuksköterskor som vårdade patienten.

Viktigt med uppföljning

– Som det är i dag följer många, men inte alla, sjukhus upp patienter som legat inne mer än tre dagar. Men patientern kan behöva uppföljning även om de har legat en kortare tid. Det är viktigt tror vi, att de som vårdat patienten kan fylla i minnesluckorna. Personal vid intensivvården kan lugna patienten och berätta att det är vanligt att inte komma ihåg, säger Mona Ringdal.

Forskningsresultaten publiceras i tidskriften Intensive and Critical Care Nursing. Huvudförfattare till artikeln är forskaren Per Zetterlund. Mona Ringdal är forskningsledare.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida