Patientsäkerheten inom ambulansen hotad enligt (S) i Stockholm

Patientsäkerheten inom ambulansen hotad enligt (S) i Stockholm
En ambulans kan åka från ett uppdrag med exempelvis en patient med kräksjuka till en transport av en nyförlöst kvinna med barn utan att fordonet hinner rengöras så grundligt som det borde. Ur smittskydds- och patient­säkerhetsperspektiv är detta helt förkastligt, skriver Stockholms oppositionslandstingsråd Dag Larsson (S) i DN i dag.

Med de undermåliga arbetsförhållanden som ambulanspersonalen arbetar under hotas patientsäkerheten. Det anser oppositionslandstingsrådet Dag Larsson (S) i Stockholm med anledning av en rapport om ambulanssjukvården i huvudstaden som Socialdemokraterna presenterar i dag.

Rapporten visar att efter det så kallade Emilfallet, då 23-årige Emil Linell dog efter att ha nekats ambulans, har möjligheterna för ambulanspersonalen att göra måltidsuppehåll, gå på toaletten eller ta rast blivit ytterst begränsade.

En ambulanssjuksköterska berättar exempelvis om ett helgarbetspass nyligen då teamet arbetade 14 timmar i sträck. Under den tiden hade de 20 uppdrag. Ett genomsnittligt uppdrag tar ungefär en timme och har i snitt en körsträcka på 2,2 mil.

”Med sådana arbetsförhållanden hotas det patientsäkra omhändertagandet”, skriver Dag Larsson på DN debatt i dag.

I rapporten beskrivs också hur hygienen ibland blir undermålig i ambulanserna eftersom de utnyttjas så hårt att de inte alltid hinner rengöras mellan körningarna.

Många av bristerna i ambulansverksamheten i Stockholm beror enligt Socialdemokraterna på att fokus under den senaste upphandlingen låg på lägsta pris.

”Allt talar för att arbetsmiljö, bemanning och underhåll nu får stå åt sidan när priset överordnas kvaliteten”, skriver Dag Larsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida