PCR avslöjade fall av Q-feber i Sverige

Med en särskild PCR-metod har Smittskyddsinstitutet för första gången kunnat diagnosticera en ovanlig form av Q-feber i Sverige. En man med känd infektion kunde resistensbestämmas efter många år.

Varje år diagnosticeras ett fåtal fall av Q-feber, en zoonos orsakad av bakterien Coxiella burnetii, i Sverige. Infektionen passerar oftast utan symtom, men kan bli kronisk hos framför allt personer med hjärtklaffproteser.

Odling av Coxiella är svår och risken är stor att smittan sprids i laboratorier. Bakterien odlas inte rutinmässigt i Sverige, men en specifik PCR-metod gör det nu möjligt att odla Coxiella på Smittskyddsinstitutet, SMI.

Den drabbade mannen hade en sedan många år känd och behandlad Q-feberinfektion. Han var predisponerad för kronisk Q-feber eftersom han hade ett reumatiskt hjärtklaffel med en mekanisk aortaklaffprotes. Efter operationen drabbades han flera gånger av endokardit, men odlingarna var negativa.

Trots behandling med antibiotika sjönk inte markörerna för kronisk Q-feber. Mannen opererades än en gång 2011. Vävnad skickades för diagnostik till SMI och ett referenslaboratorium i Marseille. PCR visade positivt resultat för Coxiella burnetii på båda ställena. I Marseille lyckades man också resistensbestämma stammen mot doxycyklin.

 Trots högdosbehandling dog patienten efter ett halvår.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida