Personalens kompetens nyckeln till hög överlevnad vid ECMO-behandling

Personalens kompetens nyckeln till hög överlevnad vid ECMO-behandling
Vid ECMO-behandling kan såväl hjärtat som lungorna kopplas ifrån helt och få vila. Blodets cirkulation och syresättning sker artificiellt utanför patientens kropp. Här ser sjuksköterskan Leif Mithander över ECMO-behandlingen av en patient. Foto: Anna Larsson, Medicinsk Bild/Karolinska universitetssjukhuset

Nio av tio nyfödda barn överlever efter att ha behandlats på ECMO-centrumet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.

Det visar siffror som tagits fram i samband med att centrumet denna vecka håller en utbildning i ECMO-behandling för deltagare från hela världen. Utbildningen görs på uppdrag av den europeiska ECMO-organisationen Euroelso.

Sedan starten 1987 har 1 000 patienter vårdats med livshotande svikt i lungor och/eller hjärta vid ECMO-centrumet.  Varje år behandlas cirka 80 patienter.

Vid en internationell jämförelse är överlevnadssiffrorna höga.

  • Under förra året överlevde 92 procent av nyfödda som lades i ECMO.
  • 78 procent av barnen överlevde
  • 72 procent av de vuxna överlevde.

Sett över en 20-årsperiod är överlevnaden mellan fem och tio procentenheter högre vid Astrid Lindgrens barnsjukhus än i övriga världen.

– De höga överlevnadssiffrorna tror vi till stor del beror på att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor regelbundet tränar för att lösa akuta situationer i samband med ECMO-behandling. En annan viktig faktor är att centret är en renodlad ECMO-intensivvårdsavdelning. Det är inte vanligt internationellt, säger överläkaren Björn Frenckner.

Att även ECMO-behandlingen av vuxna sker vid Astrid Lindgrens barnsjukhus förklarar han med att det var på små barn som man började ge ECMO i Sverige. I takt med att personalen blivit allt skickligare har verksamheten utökats till att även behandla vuxna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida