Personcentrerad vård kortar vårdtiden

Personcentrerad vård kortar vårdtiden
Inger Ekman är professor och föreståndare vid Centrum för personcentrerad vård i Göteborg.

Personcentrerad vård som utgår från patientens egna upplevelser gör inte bara patienterna nöjda. Vården blir dessutom effektiv och håller god kvalitet, visar en studie från Sahlgrenska akademin i Göteborg.

I en studie som gjorts vid Centrum för personcentrerad vård vid Sahlgrenska akademin i Göteborg ingick 123 patienter som vårdades på traditionellt sätt och 125 som vårdades enligt den personcentrerade vårdens principer.

När vården är personcentrerad utgår den från patientens egna upplevelser av och perspektiv på situationen, och från dennes förutsättningar och hinder. Utgångspunkten är att patienten är expert på sin sjukdom och att leva med den, medan vårdgivaren är expert på sjukdomen i sig.

Resultaten visar att patienter med försämrad hjärtsvikt som vårdas personcenterat kortade sin vårdtid med i genomsnitt 2,5 dagar. Trots detta försämrades inte deras livskvalitet, inte heller ökade antalet återinläggningar. Däremot blev patienternas dagliga aktivitetsförmåga signifikant bättre.

Svårt byta fokus

Sjuksköterskan och professorn Inger Ekman är föreståndare för centret. Hon påpekar att det bara var 60 procent av patienterna som verkligen fick konsekvent personcentrerad vård under hela vårdtiden.

– Det visar på svårigheten att ställa om vårdkulturen till att i första hand utgå från personen med en sjukdom, inte sjukdomen hos en person. Den stora utmaningen blir att bryta med sjukvårdens traditionella och rigida strukturer, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida