Personer med bipolär sjukdom begår inte fler våldsbrott

En stor studie från Karolinska institutet visar att personer som har bipolär sjukdom (manodepressivitet) inte begår fler våldsbrott än andra. Om det däremot finns ett samtidigt missbruk ökar risken för våldsbrottslighet.

I debatten om våldsbrottslighet sägs ofta att psykiskt sjuka också begår fler våldsbrott. Den nya studien visar alltså att det inte är så när det gäller bipolär sjukdom, förutsatt att sjukdomen inte är kopplad till missbruk. En tidigare studie har visat att samma sak gäller för schizofreni.

Största studien hittills

Studien har genomförts av forskare vid Karolinska Institutet och Oxfords universitet och presenteras i den vetenskapliga tidskriften Archives of General Psychiatry. Det är den hittills största inom området.

Våldsbrottsligheten bland drygt 3 700 personer som vårdats på sjukhus i Sverige med bipolär sjukdom någon gång under perioden 1973 – 2004 jämfördes med 37 000 personer ur den allmänna befolkningen. Bland personer med bipolär sjukdom och missbruk hade 21 procent senare dömts för våldsbrott jämfört med 5 procent av dem med bipolär sjukdom utan missbruk. I normalbefolkningen hade 3 procent dömts för våldsbrott.

Rädsla och stigmatisering

Niklas Långström är chef för Centrum för Våldsprevention och en av forskarna bakom studien. Han hoppas att resultaten bidrar till ett sunt ifrågasättande av förenklade förklaringar till hur våldsbrott uppkommer. Ytliga analyser av våldsbrottslighetens orsaker riskerar att leda till kostsamma, overksamma eller kontraproduktiva insatser.

– Rädsla och stigmatisering av psykiskt sjuka i media och samhället i övrigt är också oroande då utanförskapet späds på och minskar människors benägenhet att söka behövlig vård, säger Niklas Långström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida