Posterpris till två sjuksköterskor

Posterpris till två sjuksköterskor
Glada vinnare av patientsäkerhetskonferensens posterpris 2013: Maria Elofsson och Annika Gunnarsson, sjuksköterskor på centralsjukhuset Kristianstad.

Sjuksköterskorna Maria Elofsson och Annika Gunnarsson på anestesikliniken på Centralsjukhuset i Kristianstad vann patientsäkerhetskonferensens pris för sin poster "Barns återhämtning efter tonsilloperation — en kartläggning med hjälp av en smärtdagbok 9 dagar postoperativt".

Posterjuryns motivering löd:

”Barn och föräldrars synpunkter har tagits tillvara för att identifiera ett viktigt förbättringsområde. Patienter, närstående och personal har tillsammans genomfört förbättringar med synbara resultat. Ett gott exempel som lätt kan appliceras på flera verksamheter.”

– Det känns helt fantastiskt, vi är förstås väldigt glada och stolta, säger sjuksköterskan Maria Elofsson.

Saknade information

Med pengar från sjukhusets FoU satte hon och kollegan Annika Gunnarsson ihop en smärtdagbok som de skickade till alla sina 46 patienter, barn och ungdomar mellan 3 och 17 år. Där kunde barn och föräldrar morgon och kväll dokumentera de ungas smärta, mat, sömn och läkemedelsförbrukning, i nio dagar efter tonsilloperationen.

– Vi fick tillbaka 39 dagböcker. Det visade sig att de saknade mycket information om förväntad återhämtning, läkemedel och biverkningar. Så vi skrev ihop en helt ny patientinformation, berättar Maria Elofsson.

Helt ny behandlingsstrategi

De samlade också all berörd personal och delgav dem resultaten. Det ledde till en helt ny behandlingsstrategi.

Nu får barnen jourdoser med smärtlindring med sig hem och schema över när de ska ta smärtstillande och i vilka doser, säger Maria Elofsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida