Prao-elevs operationssnitt blir fall för Socialstyrelsen

Prao-elevs operationssnitt blir fall för Socialstyrelsen
Praoeleven fick göra det första hudsnittet, medan läkaren tittade på. Arkivbild: Mostphotos

En praoelev fick självständigt göra hudsnittet vid en operation på kvinnokliniken i Malmö. Inga men har konstaterats, men nu anmäls händelsen ändå till Socialstyrelsen som ett lex Maria-ärende.

Tidigare i vår fick en 15-årig praoelev delta vid ett kejsarsnitt på kvinnokliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Att eleven också fick delta praktiskt bekräftades i Sydsvenskan av läkarens chef Per Ekström, som då sa att eleven ”…fick känna hur det känns att hålla i kniven…”, men att han inte visste hur djupt praon skar, ”…om det blev en rispa i skinnet eller ett snitt på någon millimeter.

Anmäldes inte

Då sades också att händelsen inte skulle lex Maria-anmälas eftersom den inte hade medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Men nu meddelar chefsläkaren Eva Twetman-Ranklev att en anmälan ändå har gjorts.

– När vi utredde händelsen insåg jag att det var mer än en rispa i huden. Jag fick klart för mig att praoeleven hade fått göra hela hud-incissionen självständigt, med läkaren bredvid. Det hade kunnat innebära en risk även om snittet bara var i huden, säger hon till Vårdfokus.

Reglerna skärps

Regler för hur praoelever ska få delta i sjukhusets arbete finns.  I dem sägs bland annat att praoelever inte får delta akut- och intensivvård. Förbudet gäller även för deltagande vid operationer, men eftersom det inte är helt entydig uttryckt kommer reglerna nu att ses över och skärpas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida