Prisas för sina insatser i diabetesvård

Prisas för sina insatser i diabetesvård

Diabetessjuksköterskorna Marina Stenbäck, Johan Fischier och Gunilla Thelin fick extra uppmärksamhet när Svensk förening för diabetessjuksköterskor höll sitt årliga seminarium.

Diabetessjuksköterskan Marina Stenbäck fick det pedagogiska stipendiet på 30 000 kronor för sina uppmärksammade grupputbildningar för personer med typ 2-diabetes inom Stockholms primärvård.

Marina Stenbäck– Det här gör mig glad. Patientutbildning i grupp är viktigt och det som lyfts fram i riktlinjer för att det har god effekt vid behandling av personer med diabetes. Tyvärr är det bara 15 procent av patienterna som får grupputbildning i primärvården i Stockholm, konstaterar Marina Stenbäck.

Prisas för sin forskning

Diabetessjuksköterskan Johan Fischier, som till vardags arbetar på diabetes och metabolmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala fick ett omvårdnadsstipendium på 40 000 kronro för sin forskning kring så kallad ACT-grupputbildning (acceptance commitment therapy).

ACT används för patienter med typ 1-diabetes med bristande glykemisk kontroll. Syftet är att få dem att förstå och reflektera över hur beteendet kan påverka glukosnivåerna.

Johan Fischier– Man kan se det som en kurs i stresshantering för personer med en kronisk sjukdom. Det går ut på att ge dem verktyg att hantera tankar och känslor, säger Johan Fischier.

Årets diabetessjuksköterska

Till årets diabetessjuksköterska utsågs Gunilla Thelin vid barnkliniken på lasarettet i Helsingborg, som därmed blir 25 000 kronor rikare.

Hon hade nominerats av sina arbetskamrater som i sin motivering förklarat att Gunilla Thelin ”engagerar sig i varje familj och anstränger sig alltid till det yttersta för att familjerna ska känna sig trygga. Hon erbjuder stöd skräddarsytt efter deras eget behov”.

Gunilla Thelin– Jag är lite omtumlad, detta är jätteroligt. Jag har inte gått till mitt arbete en dag utan att jag känt att jag älskar mitt jobb. Det är roligt, stimulerande och värdefullt att möta barnen och deras föräldrar, säger Gunilla Thelin som arbetat med diabetes och barn sedan mitten av 1980-talet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida