Privatanställda medlemmar i Halland varslas om uppsägning

Privatanställda medlemmar i Halland varslas om uppsägning
Den privatägda ortopedkliniken Movement i Halmstad har förlorat ett vårdavtal och måste dra ned på verksamheten.

I slutet av förra året såldes den framgångsrika privata ortopedkliniken Movement till vårdbolaget Capio. Nu har kliniken förlorat ett viktigt vårdavtal. Omkring 20 medarbetare ska varslas om uppsägning.

18 april 2012

Under 2010 hade den privata ortopedkliniken i Halmstad 6 000 läkarbesök och genomförde mer än 3 000 operationer. I slutet av 2011 köptes Movement Medical av vårdbolaget Capio. I början av den här veckan offentliggjordes att företaget måste dra ner på verksamheten.

Movement har omkring 70 anställda. Affärsområdeschefen på Capio specialistkliniker, Åke Strandberg, bedömer att 20 till 25 av dem kommer att varslas om uppsägning. Alla personalkategorier kommer att beröras. Hur många som är sjuksköterskor är ännu inte klart.

– Vi tycker det är tråkigt att vi måste göra oss av med kompetenta medarbetare men kommer att samarbeta både med dem det gäller och med de fackliga organisationerna för att hitta så bra individuella lösningar som möjligt, säger han.

Minskat patientunderlag

Enligt Åke Strandberg kommer neddragningen inte som en överraskning. Företaget har förlorat ett vårdavtal med Västra Götalandsregionen och patientunderlaget har minskat under det första kvartalet.

– Vi har inte fått några remisser alls från Västra Götland som i stället har valt att minska sina köer inom ortopedi genom att låta uppdraget gå till den som har lagt det lägsta budet. Vi kan konstatera att sjukhuset Spenshult har lagt ett mycket lägre bud och nu frågar vi oss hur de ska kunna uppehålla kvaliteten till det låga priset, säger Åke Strandberg.

I dag skriver tidningen Hallandsposten att det privatägda sjukhuset Spenshult tar över patienter från Movement. Sjukhuset har fått en beställning av Västra Götalandsregionen som innebär en fördubbling av verksamheten.

Direktören för Spenshult öppnar dörren för dem som tvingas sluta på Movement.

– Det finns förutsättningar för de flesta av dem att få en anställning hos oss, säger han till tidningen.

Behöver personalen

Camilla Henningsson, vice ordförande för Vårdförbundets avdelning i Halland, tror att Spenshult kommer att behöva tillskottet av personal.

– Spenshult kommer att behöva erfaren personal för att kunna lösa detta. De flesta av våra medlemmar på Movement har lång erfarenhet och hög kompetens – och den kompetensen kan Spenhult ha god användning av, säger hon.

Vårdförbundet kommer att arrangera medlemsmöten för att dem som berörs av varslet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida