Problem känna dofter tidigt demenstecken?

31 augusti 2007

Svårighet att identifiera dofter kan i högre åldrar kopplas till ökad risk för att utveckla kognitiv svikt, enligt en amerikansk studie med nära 600 äldre personer i eget boende. Ingen av dem hade några kognitiva problem vid studiens start. Under den femåriga uppföljningen utvecklade omkring 30 procent kognitiv svikt, som kan vara ett första tecken på de-mens. Analysen visade att risken var 50 procent högre hos personer som vid starten hade besvär att känna igen lukter.

Källa: Archives of General Psychiatry 2007;64;802-808.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida