Protestlista orsakar oro för repressalier vid Falck ambulans

Protestlista orsakar oro för repressalier vid Falck ambulans
Att vissa vid Falck ambulans i Stockholm inte har vågat skriva på en protestskrivelse om ökande arbetstider har fått Vårdförbundets förtroendevalda att göra en anmälan om bristande arbetsmiljö. Arkivbild: Colourbox

Flera anställda vid Falck ambulans i Stockholm vågade inte skriva under en protest mot ökande arbetstider av rädsla för repressalier. Det framgår av en anmälan om brister i arbetsmiljön som Vårdförbundets förtroendevalda lämnat in till arbetsgivaren.

5 januari 2012

I samband med att personal vid Falck ambulans i Stockholm under förra veckan lämnade in en protestlista mot ökade arbetstider, gjorde Jörgen Ekström, Vårdförbundets förtroendevalda vid stationen i Tyresö, en anmälan om bristande arbetsmiljö. Anledningen är att vissa anställda inte har vågat skriva på uppropet på grund av en upplevd rädsla för repressalier från arbetsgivaren.

Även erfarna oroas

Rädslan finns inte bara bland nyanställda och timtidare, utan även hos ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor med lång erfarenhet.

– Jag har personligen pratat med totalt sju stycken, men det är betydligt fler som inte skrivit under uppropet och som kan tänkas känna så, säger Jörgen Ekström.

Tidigare repressalier

Aktuell personal trodde att om de undertecknade uppropet skulle det kunna leda till att man inte blev placerad på önskad station, inte fick fortsatt arbete inom Falck eller som timtidsanställd inte blev tillfrågad om arbetstillfällen.

– Jag har jobbat på Falck i sex år och har personligen inte upplevt denna form av repressalier. Men flera av dem som varit anställda längre säger att det har förekommit. Det är antagligen det som fortfarande spökar, säger Jörgen Ekström.

Utredning inleds

Anmälan har lämnats till den avgående områdeschefen Fredrik Bergkvist. Han ser mycket allvarligt på anmälan och tycker det är bra att personalen lyfter frågan.

– Jag har lagt skrivelsen som ett ärende i nästkommande skyddskommittémöte, där våra fackliga ombudsmän sitter med. Den kommer att hanteras med största allvar så att vi kan hitta ett svar på vad den här upplevda rädslan beror på.

Han tycker personligen att rutinerna om stationsplacering har följts och han anser att arbetsledningen varit lyhörd gentemot de anställda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida