Psoriasis ökar risk för díabetes

28 maj 2009

Kvinnor med psoriasis löper mer än 60 procents högre risk att insjukna i typ 2-diabetes. Det visar en analys från den pågående amerikanska undersökningen Nurses health study, där hälsotillståndet hos drygt 70 000 sjuksköterskor följs sedan början av 1990-talet. ?

Forskarna tror att riskökningen hänger samman med de inflammatoriska processer som ligger bakom såväl psoriasis som diabetes.?

Källa: Archives of Dermatology 2009;145(4):379-382.??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida