Psykiatri

Sonja LevanderOm psykoser och psykosbehandling150 sidor. Mareld 2007www.mareld.seisbn 978-9188872-838

29 februari 2008

Patientens egen beskrivning av sitt problem är central i den psykosvård som författaren Sonja Levander beskriver. Hon är psykolog och psykoanalytiker och har i många år arbetat med psykotiska patienter, bland
annat vid Kriscentret Soteria i Nacka, där arbetssättet tillämpas. Där ställs en problemdiagnos parallellt med den medicinska diagnosen. Ambitionen är att förstå vad som har föranlett kontakten med psykiatrin genom att tillsammans med patienten försöka beskriva de problem eller händelser som har gjort att hon eller han har behövt söka vård. Arbetssättet bygger på att patienten känner sig delaktig och förstår att personalen inte kan ta över ansvaret, utan att de måste hjälpas åt. Flera exempel på samtal med patienter gör att läsaren får en bild av hur det kan gå till.
Även synen på läkemedlens roll och betydelsen av en behovsanpassad organisation beskrivs.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida