Psykiatri

Psykiatri

Ut ur mörkret. En bok om depressioner. Miki Agerberg. Studentlitteratur 2011, www.studentlitteratur.se, ISBN 978-91-44-06770-4

8 februari 2012

Depression är en av våra stora folksjukdomar. Nästan varannan kvinna och var fjärde man drabbas någon gång i livet av en depression som är så allvarlig att den skulle kräva behandling, enligt den världskända svenska Lundbystudien. Ändå är okunnigheten om sjukdomen stor, även hos läkare, och många deprimerade får därför aldrig någon effektiv behandling.?

Många, två tredjedelar av de drabbade enligt en uppskattning, söker aldrig professionell hjälp eftersom de inte själva förstår vad som är fel, eller tycker att det är skamligt. ?

Författaren har själv haft flera depressioner. I hans bok intervjuas såväl andra drabbade som flera experter på området. Bakomliggande orsaker till depression beskrivs, liksom de olika behandlingsmetoder som står till buds.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida