Psykiatri

Allians. Den terapeutiska relationen i KBT. Anna Kåver. Natur & Kultur 2011, www.nok.se, ISBN 978-91-27-13148-4??

3 januari 2012

Kognitiv beteendeterapi, kbt, har kritiserats för att inte vara humanistisk utan att den reducerar människan till ett objekt som ska utsättas för experiment och manipulerande förändringstekniker. Men även om det inte räcker med en intellektuell förståelse inom kbt, klienterna måste också agera sig ut ur sina problem, måste det även till ett respektfullt, varmt och empatiskt bemötande. Alliansen, det känslomässiga bandet som skapas mellan terapeut och klient, är lika viktigt inom all psykoterapi.?

Psykologen och psykoterapeuten Anna Kåver beskriver alliansarbetet inom kbt. Läsaren får bland annat tips om hur man utvecklar självreflexion och följsamhet till klientens behov och hur man som terapeut hittar en balans mellan relationen och tekniken i behandlingen. I slutet av boken berättar klienter och terapeuter om hur de upplevde en genomförd terapi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida