Psykiatrisjuksköterskor fick mer ansvar – utan MBL

När läkarna sa nej fick sjuksköterskorna ta över bedömningen av om patienter ska läggas in på psykiatrisk avdelning vid Hudiksvalls sjukhus. Förändringen gjordes utan samråd och nu kräver Vårdförbundet skadestånd för brott mot MBL.

– Många av våra erfarna specialistsjuksköterskor kan det här, men vi måste diskutera hur uppdraget ska se ut, vilka förutsättningar som gäller och om det ska ge högre lön. Men arbetsgivaren har inte samrått med oss och därmed har de brutit mot medbestämmandelagen, säger Anna Wielbass, ordförande för Vårdförbundet i Gävleborg.

Snabbt beslut

Tidigare var det distriktsläkare inom primärvården som kallades till akutmottagningen vid Hudiksvalls sjukhus för att bedöma om en patient behövde läggas in på psykiatrisk avdelning. Men när de sa ifrån sig ansvaret fanns det plötsligen ingen som kunde göra den bedömningen. Snabbt togs beslutet att låta sjuksköterskor från psykiatrin ta över ansvaret under sommaren. Under juli har de kallats till akutmottagningen vid fyra tillfällen hittills.

– Jag har uppfattat det här som en nödlösning för att patienterna inte ska komma i kläm, men nu måste vi noga gå igenom hur det här ska gå till och vilka förutsättningar som gäller om ansvaret ska ligga på oss även i fortsättningen. Det säger Clary Söderstedt, sjuksköterska på psykiatriavdelningen och fackligt ombud för Vårdförbundet.

Delade åsikter

Enligt henne har personalen blandade åsikter om det nya ansvaret. Det finns de som känner sig lite osäkra och oroliga för att göra fel bedömningar och det finns andra som tycker det är bra att sjuksköterskornas kompetens används fullt ut.

– Det är tur att så många av oss har lång erfarenhet och ofta känner igen de patienter det gäller. Jag tror säkert att vi klarar det här ansvaret med rätt uppbackning, men naturligtvis finns det mycket att diskutera innan en så här stor ansvarsförändring införs, säger Clary Söderstedt.

Efter semestrarna ska ledningen se över frågan igen och återkomma med förslag på en fungerande och långsiktig organisation.

– Det här är en fråga som behövde få en snabb lösning under sommaren och det är naturligtvis tråkigt att vi inte hann med att samråda, säger vårdenhetschefen Madeleine Hansback.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida