PSYKOTERAPI

Vad är verksamt i psykoterapi?Björn Philips och Rolf Holmqvist (red)Liber 2008. www.liber.seisbn 978-91-47-08441-8

2 januari 2009

I mer än hundra år har psykoterapi i olika former utvecklats och använts, men vet vi om de har någon effekt? Systematisk psykoterapiforskning har funnits i ungefär fyrtio år, så ja, en del kunskap finns det. Psykoterapiforskare är, enligt författarna, överens om att psykoterapi generellt är en verksam behandlingsmetod för många olika tillstånd. Men vilken psykoterapiform som är mest effektiv för ett specifikt tillstånd är svårare att besvara. Många forskare på området är inte heller längre särskilt intresserade av det.

I stället är det frågan om hur och vilka faktorer i olika terapiformer som har effekt som står i fokus. I boken beskrivs bland annat vad patienterna tycker fungerar och vilken betydelse behandlingsrelationen har för om psykoterapin ska få ett bra resultat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida