Psykoterapi

Hur länge ska hon vara död? Korttidsterapier med barn i kris. Elisabeth Cleve. Natur & Kultur, www.nok.se, ISBN 978-91-27-12183-6??

6 april 2011

Elisabeth Cleve är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut på Ericastiftelsen i Stockholm, där man sedan 70 år erbjuder psykoterapi och korttidsterapi till barn och ungdomar samt deras familjer. De som har hamnat i kris kan få hjälp att bearbeta det de varit med om och hitta sin inre styrka för att kunna gå vidare i livet.

Elisabeth Cleve låter ibland sina patienter göra en egen bok, Boken om det som hände, där de får berätta i bild och text om sina upplevelser. Det förtroende som terapeuten har vunnit hos patienten kan ibland behöva brytas, om det som framkommit i terapin behöver föras vidare till andra instanser. Detta kan upplevas som ett dilemma för terapeuten. ?

Här får vi följa några autentiska fall, där små patienter har fått hjälp att må bättre. P S-K?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida