Rapporter om rehabilitering

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, har fått regeringens uppdrag att sammanställa metoder för återgång i arbete efter sjukskrivning. Sammanställningen ska omfatta vetenskapliga bedömningar av 24 projekt som 2008-2014 har bedrivits inom ramen för Rehsam, ett forskningsprogram inom rehabiliteringsgarantin. ? Läs mer: www.forte.se

3 september 2014

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida