Register för likvärdig vård

Det finns klara brister i omhändertagandet av KOL-patienter och stora regionala skillnader. Därför byggs nu ett nationellt kvalitetsregister.

– KOL är enligt WHO den femte största dödsorsaken globalt. Sjukdomen är den enda av de fem som fortfarande ökar  och kan klättra till en tredjeplats år 2010. Det är en av sjukvårdens största utmaningar att vända kurvan, säger KOL-sjuksköterskan Leif Strömberg på kardiologen på sjukhuset i Simrishamn.

Han är koordinator för det nationella webbaserade kvalitetsregistret för KOL, kronisk obstruktiv lungssjukdom.

Simrishamnsmodellen tas efter 

– Nationella kvalitetsregister behövs för att förbättra vården och säkerställa en likvärdig vård i hela landet. Det är en demokratifråga, säger han.

För åtta år sedan började Leif Strömberg och läkaren Alf Tunsäter bygga upp en KOL-mottagning på Österlen. Den så kallade Simrishamnsmodellen har fått stor uppmärksamhet och flera efterföljare.

En stor hälsoekonomisk studie med fyra års patienter har också gjorts. Den visade att med en KOL-mottagning bemannad med en sjuksköterska varje vardag minskade antalet inläggningar på sjukhus drastiskt. Trots ökade läkemedelskostnader gjordes en besparing på en miljon kronor per år.

Många är sjuka utan att veta

Mellan 400 000 och 700 000 personer tros vara drabbade av KOL i Sverige. Sjukdomen har också en koppling till osteoporos och felnäring och en överrepresentation av hjärtsjukdomar.

– Mörkertalet är stort eftersom sjukdomen kommer smygande under 20 år. Patienten hinner anpassa sig vartefter till de inskränkningar sjukdomen innebär, så många känner inte till att de är sjuka.  Diagnosen ställs ofta i ett sent skede av sjukdomen då de behandlingsmetoder som finns i dag har begränsad nytta, konstaterar Leif Strömberg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida