Rekordmånga klagar på vården

Patientnämnden i Dalarna har under årets tre första månader tagit emot betydligt fler anmälningar mot vården än motsvarande tid tidigare år.

Om trenden fortsätter kommer antalet anmälningar vid årsskiftet bli över 1200.  

– Anmälningarna ökar stadigt i hela landet. Vi spekulerar förstås över orsaken, men ingen av oss tror att vården har blivit sämre, säger Carina Meriläinen, handläggare på Patientnämnden i Dalarna.

Hon tror snarare att ökningen beror på att patienterna har blivit mer medvetna om möjligheterna och rättigheterna att klaga.

– Men det är klart att med indragning av tjänster är risken större att misstag begås, konstaterar Carina Meriläinen.

Förr klagade patienterna i Dalarna mer över hur de blev bemötta av sjukvårdspersonalen, men den andelen har minskat till 20 procent av antalet anmälningar. I stället har klagomålen på vård och behandling ökat, till 40 procent av anmälningarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida