Rekordmånga vårdades för influensa

Rekordmånga vårdades för influensa
Närmare 6 000 fler patienter som drabbats av influensa eller lunginflammation behövde vård´på sjukhus 2011 jämfört med 2010. Arkivbild: Colourbox

Antalet patienter som skrivs in på sjukhus för influensa eller lunginflammation ökade med 20 procent mellan 2010 och 2011. En förklaring kan vara att färre vaccinerade sig.

Antalet inskrivna för lunginflammation och influensa varierar från år till år. Men en tydlig utveckling sedan Socialstyrelsens patientregister blev heltäckande 1987 är att vårdbehovet ökar. 2011 vårdades nästan dubbelt så många patienter på sjukhus jämfört med 1987, visar en ny rapport från myndigheten.

Mellan åren 2010 och 2011 ökade antalet vårdade med hela 20 procent eller  nästan 6 000 personer.

– En så kraftig ökning för en sjukdomsgrupp ett enskilt år är mycket ovanlig, säger Hillevi Rydh, ansvarig för patientregistret.

Inskrivningarna ökade mest för yngre vuxna.  Men det är fortfarande främst äldre personer som vårdas för lunginflammation eller influensa.

Enligt Agneta Holmström, enhetschef för Socialstyrelsens hälso- och smittskyddsenhet, är en möjlig förklaring till den stora ökningen mellan 2010 och 2011 att färre då valde att vaccinera sig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida