Restless legs. Plåga som kan döda

Restless legs syndrome är en av de vanligaste orsakerna till sömnstörningar. Sjukdomen kani extremfall upplevas så plågsam att den drabbade amputerar sig själv.

SENSORI-MOTORISK SJUKDOM. Tolv procent kvinnor och åtta procent män lider av restless legs syndrome. Fast symtomen kan vara allvarliga är det många som inte kommer till sjukvården förrän de får svåra sömnproblem. ?

— Symtomen brukar smyga sig på successivt under vuxen­livet, men i 40-50-årsåldern kommer sömnproblemen och det är då de flesta söker vård. Påfallande många som kommer hit till sömnenheten och börjar berätta om sina problem visar sig lida av restless legs, säger Lena Leissner, överläkare vid sömnenheten på neurokliniken på Örebro universitetssjukhus.?

Restless legs kallas för ett syndrom, men är en neurologisk sensori-motorisk sjukdom som uppfyller fyra diagnostiska kriterier. Ett av dem är obehagliga och ibland smärtsamma förnimmelser, stickningar (parestesier) i extremiteter.

Individers upplevelse av smärta och obehag är svårt att mäta och jämföra, en del beskriver det som myrkrypningar, andra som kolsyra i venerna.?

— Några upplever det så fruktansvärt smärtsamt att de faktiskt självamputerar sig. Vilket dels kan leda till fantom­smärtor, dels är tragiskt eftersom 50 procent får stickningar även i armarna, säger Lena Leissner.??

Det finns också en ökad risk för självmord. De som är mest plågade har symtom större delen av dagen och kan inte vara stilla för att äta, köra bil, resa eller sova.?

Övriga diagnostiska kriterier för restless legs är att symtomen kommer i vila och lindras av aktivitet, att de medför ett obetvingligt behov av att röra på sig och lindras genom att man vickar på fötterna eller går, samt att de är värst på kvällarna och nätterna.??

De motoriska symtomen på restless legs är ofrivilliga ryckningar i armar eller ben, som beror på att nervtrådarna, på grund av dopaminbrist, har svårt att styra muskulaturen.?

Sjukdomen har en viss ärftlighet; 40 procent har det i släkten. Andra orsaker kan vara järnbrist — därför är kvinnor mer drabbade än män — eller brist på dopamin. Dopaminbrist kan vara ett resultat av att patienten tar allergiläkemedel, sömntabletter eller antidepressiva läkemedel. Den mest effektiva behandlingen mot restless legs har visat sig vara dopamintabletter; samma slags medicin som ges till patienter med Parkinsons sjukdom.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida