Riksrevisionen granskar vården

Riksrevisionen granskar vården
Vilket ansvar har staten för ambulanssjukvården, kömiljarden och vårdgarantin? Det vill Riksrevisionsverket veta och startar en granskning.

Ambulanssjukvården, kömiljarden och vårdgarantin. Nu ska de alla granskas av Riksrevisionen.

7 november 2011

Vård ges inte alltid på lika villkor, trots att detta slås fast i hälso- och sjukvårdslagen. Patienter drabbas också av vårdskador och kommer i kläm i skarven mellan vård och omsorg.

Men vilket ansvar har staten för detta? Riksrevisionen vill hitta ett svar och har därför påbörjat en serie granskningar av statens insatser i svensk hälso- och sjukvård.

Granskningarna går under namnet Staten och vården och ska fokusera på ambulanssjukvården, kömiljarden och vårdgarantin. Sedan tidigare pågår en granskning av tandvårdsreformen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida