Risk för olyckor när ambulansen rycker ut

Ambulanser och andra utryckningsfordon orsakade 63 så kallade svallvågskrascher under åren 2003-2008. Det visar en studie från Akut- och katastrofmedicinskt centrum i Umeå.

3 januari 2011

Typfallet är en ambulans som rycker ut och passerar en korsning i ett tättbebyggt område. En bilist bromsar in för att släppa förbi ambulansen och kör på eller blir påkörd av ett annat fordon.

Inte studerat i Sverige

Svallvågskrascher har tidigare nästan inte studerats alls i Sverige, men från studier i USA vet man att det är relativt vanligt att utryckningsfordon orsakar olyckor utan att själva vara direkt inblandade.

Forskare vid Akut- och katastrofmedicinskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå har nu kartlagt antalet svallvågskrascher under åren 2003-2008 och omständigheterna omkring dem.

Studien visar att det inträffade totalt 63 krascher indirekt orsakade av utryckningsfordon. I drygt hälften av fallen var en ambulans inblandad. De flesta krascher inträffade i korsningar, på dagtid och inom tättbebyggt område.

Så kan olyckorna minska

Flera förslag finns för att minska antalet svallvågskrascher:

• Information och utbildning av enskilda förare och de som arbetar på larmcentraler. Svallvågskrascher bör tas med som ett riskmoment när prioriteringar görs.

• Inrätta system som ger utryckningsfordon ”grön våg” vid de trafikljus som passeras.

• Varna andra trafikanter tidigare genom modifiering av sirenen eller via FM-radio.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida