Sabotagen mot sterilförpackningar fortsätter på Danderyds sjukhus

Sabotagen mot sterilförpackningar fortsätter på Danderyds sjukhus
Sabotagen fortsätter på Danderyds sjukhus.

Hittills i år har sex nya fall av sabotage mot sterilförpackningar konstaterats på Danderyds sjukhus. Nu skärps säkerheten ytterligare.

Det var förra sommaren upptäckten gjordes att någon hade saboterat sterilförpackningarna för operationsinstrument på Danderyds sjukhus.

När säkerheten skärptes, bland annat med kameraövervakning, sjönk antalet incidenter betydligt.

Många handhavandefel

I början av december upptäcktes bara två fall, men efter nyår har sex nya fall inträffat som bedöms vara sabotage.

– Vi har tydligen fortfarande något hål någonstans i säkerhetssystemet och nu funderar vi tillsammans med personalen på vad vi kan göra mer, säger Torbjörn Wirf, chef på avdelningen sjukhusgemensam service och en av dem som ansvarar för säkerheten kring operation.

Sedan förra sommaren har personalen rapporterat 257 avvikelser, men de flesta har efter analys visat sig bero på handhavandefel. Tunga galler som har satts ovanpå varandra eller burits fel så att knivar inuti har orsakat skador.

Ett 40-tal polisanmälningar

– Vid skador efter handhavandefel kan man se att skadan kommer inifrån och går ut. Men i sabotagefallen har någon stuckit in något hårt. Vi kan inte förstå att skadan kan ha uppkommit annat än genom berått mod, säger Torbjörn Wirf.

Totalt handlar det om ett 40-tal sabotage, och alltså sex sedan årsskiftet. Alla har polisanmälts.

– Sabotagen är fint gjorda, de upptäcks inte förrän pappret tas bort, och sedan ska vi spåra bakåt vem som har hanterat gallret, säger Torbjörn Wirf.

I alla fall med brutet galler görs också en odling på dukarna för eventuell tillförd smitta. Men någon sådan har odlingarna hittills inte visat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida