Sahlgrenska tar över ambulansen för att skapa fler snabbspår

Sahlgrenska tar över ambulansen för att skapa fler snabbspår

Ett viktigt skäl till att Sahlgrenska universitetssjukhuset tar över ambulansverksamheten i Göteborg är att man vill skapa fler snabbspår för patienterna.  Arkivbild: Colourbox

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg vill skapa ännu fler snabbspår för patienterna. Det är ett av de viktigaste skälen till att sjukhuset från oktober nästa år tar över ambulansverksamheten i Göteborg från privatägda Falck AB.

Att snabbt slussa äldre patienter till rätt vårdnivå har blivit något av ett signum för ambulansen i Göteborg.? Men skapandet av nya snabbspår för nya patientgrupper har bedömts som enklare om ambulansverksamheten drivs i sjukhusets regi.

– Vi vill också samordna intensivvården i ambulanssjukvården med akutens intensivvård. Då kan inte ambulansintensivvården ligga på en utomstående, säger Mats Kihlgren, som är chef för   ambulansenheten och den prehospitala akutvården.

Saknar erfarenhet

Det var 2007 som Falck AB tog över ambulansverksamheten från räddningstjänsten i Göteborg. Sahlgrenska universitetssjukhuset är enligt Mats Kihlgren ett av få sjukhus som inte har någon erfarenhet av att bedriva ambulansverksamhet i egen regi. Han förklarar det med tradition och kultur.

– Vi såg inte möjligheterna. Har man väl etablerat en organisation ska det mycket till för att byta, kunskapen äger entreprenören. Så det blir ett stort steg för oss att ta. Organisation och verksamhet måste säkerställas under sommaren så vi får en mjuk uppstartsfas.

Tre vårdenhetschefer med sjuksköterskebakgrund håller på att rekryteras och 150 medarbetare ska anställas. Bortåt 30 ambulansbilar och tio sjuktransportfordon ska köpas in.

70 procent sjuksköterskor

Av medarbetarna ska 70 procent vara sjuksköterskor och 30 ambulanssjukvårdare. Mats Kihlgren räknar med att majoriteten kommer att bestå av den personal som i dag arbetar hos Falck AB.

–???? Jag tycker att motivet till den organisationsförändring man genomför är intressant. Vi kommer med intresse att följa hur den genomförs. Vårdförbundet tycker att utvecklingen av snabbspår för att snabba på omhändertagandet av akut sjuka patienter och förbättra kvaliteten i akutvården är en nyckelfråga för att möta de problem som finns i akutsjukvården i dag, till exempel långa väntetider på akutmottagningen, säger David Liljequist förbundsombudsman med ansvar för ambulansfrågor.

Tidigare i höst fick Sahlgrenska universitetssjukhuset det Prehospitala priset 2011 tillsammans med Stockholmsgeriatriken och AISAB, för arbetet med säkrare och snabbare omhändertagande av äldre patienter. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida