Säkrare njursvar om två markörer kombineras

Genom att kombinera mätning av kreatinin och cystatin C, som brukar användas var för sig, blir svaren om njursjukdom mer träffsäkra, visas i en ny studie.

Njurfunktionen, eller glomerulär filtrationshastighet, GFR, brukar vanligtvis mätas genom att man tittar på kreatinin i blodet. Men det här är en osäker diagnosmetod som kan leda till att kronisk njursjukdom överdiagnostiseras.

En annan metod är att mäta cystatin C. Nu har amerikanska forskare studerat vilken metod som är bäst och dessutom tittat på hur träffsäker diagnosen blir om man mäter både kreatinin och cystatin C.

Genom att kombinera mätning av både kreatinin och cystatin C fick man ett betydligt mer tillförlitligt resultat och forskarnas slutsats är att den kombinerade mätmetoden kan vara användbar för att fastställa kronisk njursjukdom.

Studien har publicerats i det senaste numret av New England Journal of Medicine.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida