SalusAnsvar belönar lokalt dataregister över dialysvård

SalusAnsvar belönar lokalt dataregister över dialysvård
Irene Olsson och Monica Dubeck – överraskade men glada vinnare av årets SalusAnsvarspris. Foto: Beatrice Jansson.

I elva år har dialyssjuksköterskorna Irene Olsson och Monica Dubeck systematiskt registrerat hur fistlar och centrala dialyskatetrar fungerat — eller snarare alla de gånger de inte fungerat. Registret har ökat patientsäkerheten och sänkt kostnaderna.

”Projektet vittnar om en entusiasm med nytänkande utöver det ordinarie och dagliga vårdarbetet”. Det är slutklämmen i juryns motivering till varför de två sjuksköterskorna vid dialysavdelningen på Gävle sjukhus, Irene Olsson och Monica Dubeck, har fått årets SalusAnsvarspris.

Med hjälp av data från sitt register – som de utvecklat själva med hjälp av sjukhusets it-avdelning – kan Irene Olsson och Monica Dubeck gå tillbaka och se vad som har hänt vid alla de tillfällen då det har uppstått komplikationer.

500 komplikationer registrerade

Sammanlagt finns i registret över 500 sådana registrerade, merparten gäller centrala dialyskatetrar (CDK) men närmare 150 gäller så kallade fistlar.

– Att fistlarna fungerar är nödvändigt – utan fistel ingen dialys, sammanfattar Irene Olsson.

Olika sökbegrepp

I registret kan man söka på varje patient individuellt, på grupper av patienter och på olika typer av katetrar. Data har använts för att förbättra vården. Ett exempel är att man gick tillbaka till ett dyrare medel i CDK:n eftersom det billigare som man hade valt fungerade så mycket sämre.

– Registret har varit ett bra redskap för att följa utvecklingen på vår enhet och föra tillbaka kunskapen till det praktiska arbetet, säger Monica Dubeck.

Säker vård

Temat för årets pris är säker vård. De risker som finns i vården kan förebyggas genom ett aktivt arbete med säkerhetsanalyser och en genomgripande säkerhetskultur. Systematiskt förbättringsarbete ökar medvetenheten om risker och vad det är som påverkar säkerheten.

Juryn framhåller just det systematiska arbetet med målet att upptäcka tidiga komplikationer som till exempel tromboser, infektioner, hudförändringar och hematom och pekar på att registret både gagnar patientsäkerheten och ekonomin.

Almedalen

Priset kommer att delas ut under Almedalsveckan på Vårdmötesplats Visby, förbundets egen mötesplats strax utanför Almedalen. Prissumman är på 250.000 kronor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida