Samtalsterapi

När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal Liria Ortiz?Natur och kultur?www.nok.se?isbn 978-91-27-11809-6? ?

31 mars 2010

Liria Ortiz är legitimerad psykolog och terapeut och arbetar som handledare och lärare i kbt. Med den här boken vill hon hjälpa yrkesverksamma som i samtal, där syftet är att skapa en förändring, möter personer med stort förändringsmotstånd. ?

Hon ger konkreta och praktiska råd om vilka tecken på motståndssignaler som man kan uppmärksamma hos patienten. Motståndet kan grunda sig i att personen inte känner sig mogen för den föreslagna förändringen. Då gäller det att få patienten att verkligen vilja förändra sin egen situation. Detta görs med motiverande samtal där man leder samtalen i rätt riktning mot det mål man satt upp. Allt för att åstadkomma en förbättring av patientens livskvalitet.

Metoden kan användas i alla professionella sammanhang där man vill hjälpa en person till förändring. P S-K?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida